Umre`de Tavaf  ve Tavafın Şartları

 

Umrenin rüknüdür ve Beytullah’ın etrafında dönerek yapılır. Tavafa niyetten sonra, doğruca Hacer-i Esved`in bulunduğu yere gidilir. Mümkün olduğu takdirde başkasına eziyet vermeksizin eller Hacer-i Esved üzerine konur ve taş öpülür. Yaklaşıp öpmek mümkün olmadığı takdirde, yalnız el sürülür, bu da mümkün olmazsa Hacer-i Esved`e karşı durulup ellerin içi taşa doğru gelmek üzere eller kaldırılır ve tekbir, tahmid ve salâvat getirilir. Hacer-i Esved`den başlanıp yine Hacer-i Esved`e gelinen her dönüşe bir şavt denir. Bir tavaf, 7 şavttan ibarettir. Tavafın ilk üç şavtında erkekler sağ omuzlarını açarak canlı ve çalımlı bir yürüyüşle yürürler. Kâbe etrafında 7 dönüş (7 şavt) tamamlanınca, Hacer-i Esved istilâm edilerek tavaf tamam edilmiş olur.  Bundan sonra Mescid-i Haram`ın münasip bir yerinde iki rek`at tavaf namazı kılınır. Bu namaz vâcibdir. Birinci rek`atta Kâfirûn, ikinci rek`atta ise İhlâs sûreleri okunur. Resûlüllah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde tavaf namazı kılan kimselerin bir köle âzad etmiş kadar ecir ve sevab alacaklarını belirtmiştir. Tavaf namazını bitirdikten sonra, Kâbe-i Muazzama`ya yönelerek ayakta ihlâs ve samimiyetle dualar edilir. Sonra Zemzem kuyusuna gidilip  dua okunarak su içilir.

Umre`de say ve İhramdan çıkış

Sa’y kelimesi;  koşmak, hızlı yürümek anlamına gelmektedir.

Hac ve umrede Kâbe’nin doğu tarafındaki Safa tepesinden başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den üç dönüş olmak üzere bu iki tepe arasındaki gidiş-gelişe denir.

Merve’ye her bir gidişe ve Merve’den Safa’ya her bir dönüşe ‘şavt’ denir

Safa ile Merve arasındaki yaklaşık 400 metre uzunluğunda olan yürüme alanına ‘mes’a denir.

Say’ın aslı Hz. Hac er’in henüz kendisini emmekte olan oğlu Hz. İsmail için su ararken bu iki tepe arasında koşması hatırasına dayanmaktadır.

Hacer-i Esvet istilam edilerek safa tepesine çıkılır.’Allah’ım senin rızan için umresa’yını yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul et.’diye niyet edilir. Kâbe’ye dönüp tekbir, tehlil, salâvat okunur. ve içten dua edilir. Sonra Merve tepesine doğru yürünür.

Erkekler koşar adımla yürürler. Buna ‘hervele’ denir.

‘Yarabbi günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, bize ikram et,bizleri affet.çünkü sen mutlak güç,kerem ve ihsan sahibi olansın.’ diye dua edilmesi uygun olur. Merve’ye varıldığında bir şavt tamamlanmış olur. Kabe’ye dönüp tekbir,tehlil ve salavat-ı şerife getirilip dua edilir.

Sonra Merve’den Safa’ya doğru yürüyerek gidilir. Safa’ya varınca ikinci şavt tamamlanır.

Diğer şavt’lara da aynı şekilde devam edilir. Yedinci şavt’tan sonra Merve’de Kâbe’ye karşı dönerek dua edilir.

Traş olunur ve ihramdan çıkılır.

Erkekler saçlarını kısaltır veya dipten keserler. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler. saçların ucundan alınacak miktar, parmak ucu uzunluğundan az olmamalı.traş olunduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. Hac için tekrar ihrama girene kadar bütün ihram yasakları kalkar.

İhramdan çıkma durumuna gelen kişiler, birbirlerini traş edebilirler. Bu aşamadan önce bir başkasını traş etmek yasaktır.